Pracownicy

Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów
       prof. zw. dr hab. EWA TALIK
Pracownicy
       prof. dr hab. inż. TADEUSZ GROŃ
       prof. dr hab. inż. JOACHIM KUSZ
       dr hab. HENRYK DUDA
       dr MONIKA OBOZ
       dr MAGDALENA SZUBKA
       dr ADAM GUZIK
       dr PAWEŁ ZAJDEL
       dr inż. PIOTR URBANOWICZ
       dr ADRIAN NIEWIADOMSKI     
       mgr ANNA KIELSKA
       mgr EMILIA MIANOWANA 
Pracownicy emerytowani
       prof. dr hab. JÓZEF KROK-KOWALSKI
       mgr inż. IRENA KOŁAKOWSKA