Kontakt

Uniwersytet Śląski – Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Zaklad Fizyki Kryształów
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4
tel. (+48) 32 359 11 14

              

University of Silesia, A. Chełkowski Institute of Physics
Department of Physics of Crystals
4 Uniwersytecka street, 40-007 Katowice
tel. (+48) 32 359 11 14