Współpraca

JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z ZAKŁADEM FIZYKI KRYSZTAŁÓW


UNIWERSYTET W OSNABRUECK – (NIEMCY)

UNIWERSYTET W GETYNDZE – (NIEMCY)
  Institut für Matallphysik oraz IV. Physikalisches Institut

  • „Badania anihilacji pozytonów i termosiły w selenospinelach oraz koherentnych wtrąceń ferromagnetycznych
    w monokryształach Mn2-xCrxSb”
UNIWERSYTET W KASSEL – (NIEMCY)
  • Poszukiwanie nowych struktur modulowanych (diagramy fazowe, pomiary rentgeno-strukturalne, DTA, SEM). Badanie potrójnych związków o niecałkowitej stechiometrii
UNIWERSYTET W MAINZ – (NIEMCY)
  • Badanie struktur modulowanych
  • Badanie strukturalnych przejść fazowych wywołanych przejściami spinowymi HS-LS
  • Badanie anomalii stałych sieciowych
UNIWERSYTET IM. ŁOMONOSOWA W MOSKWIE – (ROSJA)
  Wydział Fizyki

  • „Badania własności magnetycznych w spinelach””
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA – KRAKÓW
  Zakład Fizyki Fazy SkondensowanejWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
POLSKA AKADEMIA NAUK
  Zakład Krystalografii – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
  Instytut Fizyki Jądrowej (PAN) im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie
  Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
  NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY – USA
  NIST Center for Neutron Research

  • Krystaliczna i magnetyczna struktura chalkogenidków metali przejściowych